მოსე

მოსე

Sunday, July 24, 2016

წმიდა იერემია წინასწარმეტყველი
იერემია წინასწარმეტყველი - ჰეროდეს მიერ ბეთლემში მოწყვეტილ ჩვილთა შესახებ

Friday, July 8, 2016

წმიდა იერემია წინასწარმეტყველი
"მიეცემა კაცობრიობას ახალი აღთქმა, რომელიც ადამიანის გულზე იქნება ამოტვიფრული"Monday, June 27, 2016

წმიდა წინასწარმეტყველი იერემია

"დაიდგი უღელი ქედზე და ასე იარე იერუსალიმის ქუჩებში", აუწყებს უფალი იერემია წინასწარმეტყველს.წმიდა იერემია წინასწარმეტყველი


"მოირტყი მჭიდროდ სელის სარტყელი წელზე და მას წყალი არ მიეკაროს."


წმიდა წინასწარმეტყველი იერემია
"მოდით და შეურიოთ ძელი პურსა თანა მისსა, აღვჴოცოთ იგი ქუეყანით ცოცხალთაჲთ, და სახელი მისი არა მოჴსენებულ იქმნეს მერმე."
Wednesday, June 8, 2016

მაცხოვარი, სვეტიცხოვლის ტაძარივიხილე უფალი კედელზე მდგომიმაცხოვარი, ფრესკა ვარძიის მონასტერშიმას ღმერთი გამოუჩნდა